3 years ago

OPLAN PALAGANAPIN PILIPINONG MUSIKA (OPPM)

OPLAN PALAGANAPIN PILIPINONG MUSIKA (OPPM)

                                                         PANIMULA

read more...

3 years ago

OPLAN PALAGANAPIN PILIPINONG MUSIKA (OPPM)

OPLAN PALAGANAPIN PILIPINONG MUSIKA (OPPM)

        Hindi alam ng ating mga modernisado na unti unti nang nawawala ang ating sariling musiko dahil sa madaming ng makikita o naririnig na sari saring tugtugin ang ating mga maka Pilipinong Pamilya humahanga na sila sa mga b read more...